about
Om Kvadraten Publishing

Kvadraten Publishing AB är ett företag med inriktning på nischade produkter för bokhandeln. Vi är tillräckligt små för att kunna anpassa våra grundideer till kundernas önskemål och tillräckligt stora för att utveckla och marknadsföra egna, helt unika produkter.  

 Sverige är vår hemmamarknad men vi har genom vårt nätverk skapat värdefulla kontakter i världen.  

Den verksamhet som idag bedrivs i Kvadraten Publishing och Museum & Gift Design (MGD) bygger till stor del på den reklam-, marknadsförings- och konsultverksamhet som var företagets ursprungliga idé, med bland annat uppdrag inom marknadsorientering och affärsutveckling. Sedan sommaren 2011 har företaget delas upp till två; Musem & Gift Design där vi arbetar med museer och företag som våra främsta kunder och Kvadraten Publishing där vi vänder oss till svensk och norsk bokhandel.

En unik resurs inom korsordsproduktion öppnade dörrarna för vår idag mycket goda relation till bokhandeln. Det som startade med enbart produktion av korsordsböcker har utvecklats till ett omfattande sortiment av unika produkter som idag säljs både i mindre boklådor och hos de stora kedjorna i både Sverige och Norge.


Sedan 1999 har vi byggt upp kontakt med ett antal leverantörer av unika kvalitetsprodukter lämpade för bokhandeln och är idag exklusiva agenter för ett flertal världsmärken. 

Utmärkande för Kvadraten är det lilla formatet och den personliga servicen samt intresset att skapa och utveckla nya produkter. Känn dig alltid välkommen att diskutera projekt av olika slag med oss.

 

Vårt kontor är centralt beläget i Stockholm.